UVOZ DOBARA U SISTEMU PDV-A

0

Predmet oporezivanja PDV-om je promet dobara i usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti, izvrši na teritoriju BiH,  kao i uvoz dobara u BiH.

U skladu sa članom 11. stav 1. Zakona o PDV-u uvoz dobara je svaki unos dobara u carinsko područje BiH na sva dobra koja se uvoze.

Oslobađanje od plaćanja PDV-a je predviđeno za sljedeće kategorije: 

  1. konačni uvoz dobara čiji bi svaki daljnji promet od strane poreskog obveznika bio oslobođen od PDV-a u Bosni i Hercegovini;
  2.  konačni uvoz dobara koja su oslobođena od plaćanja carine, osim ako nije drugačije propisano u Zakonu o carinskoj politici Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 57/04 – u daljnjem tekstu: Zakon o carinskoj politici). Olakšica se ne primjenjuje na dobra oslobođena od plaćanja carine prema članu 176., stavovi 1. do 3. Zakona o carinskoj politici ;
  3.  dobra u tranzitu kroz carinsko područje Bosne i Hercegovine;
  4.  dobra koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno izvoze i u nepromijenjenom stanju ponovo uvoze, pod uslovom da su takva dobra oslobođena od plaćanja carine u skladu sa carinskim propisima;
  5.  uvezena dobra koja su oslobođena od plaćanja carine, a namijenjena za: a) službene potrebe diplomatskih ili konzularnih predstavnika akreditiranih od strane Bosne i Hercegovine; b) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to regulirano međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina; c) lične potrebe stranih lica diplomatskih i konzularnih predstavnika akreditiranih od strane Bosne i Hercegovine, uključujući i članove njihovih porodica; d) lične potrebe stranih lica međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to regulirano međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina;
  6.  uvoz ulova s ribarskih brodova u lukama, pod uslovom da je takav ulov neprerađen ili da je bio podvrgnut samo onim postupcima koji su potrebni za očuvanje kvaliteta i da prije takvog uvoza nije izvršen nikakav promet;
  7.  usluge povezane s uvozom dobara, pod uslovom da je vrijednost takvih usluga uključena u osnovicu, u skladu s članom 21. stav 2. tačka 2. ovog zakona;
  8.  zlato i dragocjeni metali, novčanice i kovanice koje uvozi Centralna banka Bosne i Hercegovine

Lica koja podliježu plaćanju PDV-a su primaoci dobara odnosno carinski dužnik utvđen u skladu sa carinskim propisima.

Na stranici: http://www.uino.gov.ba/b/Porezi/Primjena_Zakona_o_PDV_pri_uvozu.html se mogu naći različiti primjeri s kojima se susreću preduzeća prilikom uvoza robe.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply