Šta znači biti trgovac pojedinac?

0

U „Službenim novinama FBiH“, broj 79/17 od 18.10.2017. godine, objavljene su izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH koje nalažu trgovcima koji obavljaju poslove na tržnicama na malo da se registruju kao samostalni poduzetnici. Rok za prilagođavanje je 60 dana, što znači da do 24.12.2017. je potrebno izvršiti registraciju i prilagođavanje novim zakonskim promjenama.

Šta znači biti trgovac pojedinac? Trgovac pojedinac je trgovac koji nastupa kao fizičko lice i koji svoju
robu prodaje izvan prodavnica. Prema Zakonu o Unutrašnjoj trgovini to su fizičke osobe koje prodaju na na štandu, stolu ili u boksu na tržnici na malo, na štandu ili stolu izvan tržnice na  malo, zatim u kiosku, ili trgovinu posredstvom pokretne prodaje.

Trgovci pojedinci mogu obavljati ISKLJUČIVO trgovinu na malo, odnosno prodaju krajnjim potrošačima. Poljoprivredni proizvođači se ne ubrajaju u trgovce pojedince i na njih se ovi propisi ne odnose.

Zakon ističe 3 bitne stvari:

 1. Trgovac pojedinac može obavljati trgovinu isključivo ličnim radom -isključuje se mogućnost zapošljavanja radnika
 2. Trgovac pojedinac može trgovati samo jednom vrstom robe – isključuje se bavljenje svim i svačim
 3. Trgovac pojedinac može trgovati samo na osnovu rješenja nadležnog organa i to na jednom prodajnom mjestu u jednom trenutku -isključuje se obavljanje posla na više lokacija u isto vrijeme. Dozvoljeno je obavljati posao na više lokacija (koje moraju biti navedene u rješenju) unaprijed određenim danima.

Kako se registrovati? 

Registracija trgovaca pojedinaca se vrši u nadležnoj službi jedinice lokalne samopuprave,
tj. u gradu ili u općini.

Za registraciju je potrebno:

 • biti državljanin BiH (nadležni matični ured);
 • biti poslovno sposoban ( Centar za socijalni rad);
 • stručna sprema (minimalno diploma o završenom osnovnom obrazovanju);
 • biti zdravstveno sposoban (Ljekarsko uvjerenje – u slučaju da se trgovac namjerava baviti prodajom prehrambenih proizvoda);
 • biti evidentiran na evidenciji nadležne Službe za zapošljavanje;
 • ne smije biti izrečena zabrana obavljanja djelatnosti ( Općinski sud);
 • predugovor o najmu mjesta za obavljanje djelatnosti za sve lokacija na kojima namjerava trgovati.

Šta nakon registracije? 

Nakon dobijanja rješenja, Porezna Uprava FBiH izdaje 13-cifreni identifikacioni broj, a nadležni Zavod za statistiku statistički broj.

Trgovac pojedinac se prijavljuje u sistem obaveznih doprinosa putem obrasca JS 3100. Poreznu karticu može dobiti ako preda Zahtjev za izdavanje porezne kartice.

Obaveze trgovca pojedinca:

 • da ima vjerodostojnu dokumentaciju za nabavku robe;
 • da robu evidentira u trgovačku knjigu na malo i da napravi kalkulaciju prodajne cijene robe koju zadužuje;
 • nema obavezu da izdaje fiskalni račun, ali ima obavezu da evidentira ostvareni dnevni promet;
 • moraju imati Pravilnik o formiranju cijena;
 • svaki mjesec su obavezni da obračunaju i plate doprinose na osnovicu 370,00 KM odnosno 153,55 KM, te da podnesu Specifikaciju 2002.
 • dužni su voditi poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak (Knjiga prihoda i rashoda, Evidencija potraživanja i obaveza, Popisna lista dugotrajne imovine);
 • na kraju godine popunjavaju Specifikaciju za utvrđivanje dohotka (SPR 1053) i podnose godišnju prijavu poreza na dohodak (GPD 1051);
 • dužni su se pridržavati Uredbi o gotovinskom poslovanju i vršiti dnevni polog pazara ako je iznos veći od 200,00 KM.

Stručni časopis FEB je na svojoj stranici objavio prečišćeni tekst novog Zakona o unutrašnjoj trgovini kojeg možete preuzeti na sljedećem linku: Zakon o unutrašnjoj trgovini

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply