SLUŽBENO VOZILO ZA PREVOZ NA POSAO I SA POSLA

0

Često pitanje u praksi jeste da li se službeno vozilo može koristiti za prevoz sa posla na posao?

Odgovor je: MOŽE! Šta još trebate znati ?

– Putni nalog moraju imati samo službena vozila u vlasništvu organa uprave, ustanove, javnog preduzeća ili pravnog lica čiji je većinski vlasnik FBiH.
– U službenom automobilu u momentu saobraćajne kontrole dovoljno je da imate važeću saobraćajnu dozvolu.
– Ipak, putni nalog se koristi kao dokument na osnovu kojeg se vrši pravdanje potrošnje goriva.
– Upotreba službenog vozila u “neslužbene svrhe”, tj. neopravdana potrošnja goriva predstavlja korist uposlenika.
– Poslodavac za ime prevoza radnika na posao i sa posla može isplatiti neoporezivu naknadu u visini cijene koštanja karte gradskog, prigradskog ili međugradskog saobraćaja na toj relaciji
– Višak kilometara koji nisu pokriveni nalogom se oporezuju na način: broj kilometara x cijena BMB 95 x 15%. Na ovako izračunat iznos se računaju puni porezi i doprinosi!
-Odbitak ulaznog poreza nije dozvoljen za putničke automobile (izuzev specifičnih situacija)

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Comments are closed.