Registracija obrta

0

Za otvaranje vlastite/samostalne radnje ili za bavljenje vlastitom djelatnošću /zanimanjem morate imati odobrenje za rad nadležnog registarskog organa.

• Za dobivanje rješenja – odobrenja najprije treba da saznate koji je nadležni registarski organ koji odobrava i izdaje rješenje za rad u djelatnosti kojom ste se odlučili baviti.

• Nadležni registarski organ može biti općina, ministarstvo, advokatska komora i slično. Službenik nadležnog registarskog organa će vas uputiti ili dati popis akata koje morate pribaviti i priložiti uz zahtjev pribaviti kako biste dobili traženo odobrenje.

Riječ je, najčešće, o slijedećoj dokumentaciji:

 • identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš ukoliko ste stranac),
 •  uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje o zdravstvenom stanju,
 • uvjerenje o stanju poreznih obaveza,
 • dokaz o uplati takse (visina takse je različita i zavisi od vrste registarskog organa),
 • dokaz o pravnom osnovu za korištenje poslovnog prostora gdje se obavlja djelatnost, ukoliko je za tu djelatnost prostor obavezan, (to može biti ugovor o zakupu, izjava o ustupanju, dokaz o vlasništvu),
 •  dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je predviđena odgovarajuća stručna sprema, majstorski ili neki drugi ispit),
 •  radnu dozvolu ili dokaz da ste oslobođeni obaveze posjedovanja radne dozvole, ukoliko ste stranac. Postupak pribavljanja potrebne dokumentacije može trajati duže ili kraće i sve zavisi od ažurnosti službenika koji rade na poslovima izrade tih dokumenata. Ako ste uz zahtjev za izdavanje rješenja/odobrenja za rad koji ste predali nadležnom registarskom organu priložili i svu potrebnu dokumentaciju, dobićete rješenje za obavljanje djelatnosti. Kada ste dobili rješenje/odobrenje za rad, potrebno je da isto kopirate u više primjeraka jer će vam u svakoj instituciji dalje tražiti kopiju tog rješenja.  Također, u obavezi ste da izradite pečat na kojem će biti ispisana firma onako kako je određena rješenj

Po preuzimanju rješenja/odobrenja za rad, potrebno je da odete u nadležnu Službe Federalnog zavoda za statistiku u vašem kantonu, radi razvrstavanja po djelatnosti, sa slijedećim dokumentima:

 • –  kopijom rješenja,
 • pečatom,
 • popunjenim PFL-3 obrascem

U postupku razvrstavanja nadležna služba FZS izdaće vam dokument koji se zove Obavještenje/Obavijest o razvrstavanju u dva (2) primjerka. Jedan primjerak je za vas, a drugi je za Poreznu upravu. Po preuzimanju Obavještenja o razvrstavanju dužni ste odmah, a najdalje u roku od 5 (pet) dana otići u Ured za registraciju Porezne uprave FBiH u svom kantonu. Tom prilikom, potrebno je da ponesete propisanu dokumentaciju: –

 • identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš ukoliko ste stranac)
 • ukoliko poslove registracije za vas obavlja drugo lice onda ono mora imati uredno ovjerenu punomoć
 •  kopiju rješenja,
 • jedan primjerak (original) Obavještenja/obavijesti o razvrstavanju za Poreznu upravu i
 •  popunjen obrazac RPO-PFL-3 (možete ga pronaći na web stranici Porezne uprave u rubrici pod nazivom „OBRASCI“ – www.pufbih.ba).

Ukoliko nadležni službenik Porezne uprave u toku registracije zatraži kopije ugovora o zakupu ili neki drugi dokument, dužni ste ga dostaviti, iako nije sadržan u propisanoj dokumentaciji. Ukoliko je dostavljena dokumentacija kompletna, istinita, tačna i korespondira sa podacima sa kojima raspolaže Porezna uprava, vaš zahtjev će Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine 4 biti obrađen i odmah će biti izdato Uvjerenje o poreznoj registraciji u kojem je sadržan JIB. Ako nema nepravilnosti, prijem, obrada zahtjeva i izdavanje uvjerenja o poreznoj registraciji radi se na dnevnom nivou kako bi se za stranke izbjegli dodatni troškovi.

OTVARANJE ŽIRO-RAČUNA, PRIJAVA VLASNIKA I ZAPOSLENIKA, POREZNA KARTICA I FISKALIZACIJA

Nakon što ste preuzeli Uvjerenje o poreznoj registraciji, da biste otpočeli sa radom, potrebno je da otvorite i žiro-račun u poslovnoj banci. Svaka banka ima sopstvenu procedure i potrebnu dokumentaciju za otvaranje žiro-računa. Slijedeći korak je obaveza prijave vlasnika i zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije, naplate i kontrole doprinosa Porezne uprave Federacije BiH. Prijavu zaposlenika vršite u Poreznoj ispostavi prema sjedištu obrta, a na osnovu Ugovora o radu i popunjenog obrasca JS 3100. Kako bi vlasnik obrta/slobodnih zanimanja i zaposlenici ostvarili pravo na lične odbitke potrebno je da, svaki, pojedinačno, predaju Zahtjev za izdavanje porezne kartice (obrazac PK-1001) nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH, prema svom prebivalištu, i dokumentaciju u skladu sa Uputstvom FMF-a (http://www.fmf.gov.ba/info/2008/11122008.htm). Inače, vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti, ostvaruje pravo na umanjenje poreza na dohodak, po osnovi ličnog odbitka nakon isteka godine, a zaposlenik odmah od početka rada, ukoliko su od Porezne uprave pribavili poreznu karticu. Poslije prijave zaposlenika ili paralelno sa njom, treba da provedete aktivnosti propisane Zakonom o fiskalnim sistemima:

 •  Nabaviti fiskalni uređaj,
 • Sa ovlaštenim servisom zaključiti ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci svog fiskalnog sistema,
 •  Popuniti i ovjeriti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju (ZIF), te ga predati ovlaštenom servisu, koji isti, u njegovo ime, šalje Poreznoj upravi,
 •  Putem ovlaštenog servisa podnijeti zahtjev i potpisati ugovor o korištenju GPRS usluga sa nekim od telekomunikacijskih operatera ili drugih subjekata koji osiguravaju GPRS mrežu. Za više informacija u vezi sa procesima fiskalizacije i vašim obavezama u vezi s tim možete se informisati na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba. Nakon što ste uspješno okončali postupak fiskalizacije, stekli ste sve uslove za obavljanje vlastite/samostalne djelatnosti u skladu sa svim propisima možete nesmetano otpočeti sa radom. Sretno!

Izvor: Porezna uprava FBiH

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply