Q&A: Donacije i PDV

0

PITANJE:  Općina je doznačila iz budžeta novčana sredstva Sportskom centru. Navedena sredstva predstavljaju donacije, odnosno ista su doznačena bespovratno za poticaj i razvoj sporta. Da li doznačena sredstva podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost?

ODGOVOR: Članom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br.: 9/05, 35/05 i 100/08) propisano ja da se PDV, u skladu sa odredbama ovog zakona, plaća na promet dobara i usluga koje porezni obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu, te na uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu.

Članom 2. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br: 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om svaka isporuka dobara i usluga obavljena na teritoriji BiH uz naknadu, vlastita potošnja, unos dobara u carinsko područje BiH, te isporuka dobara i usluga što se obavi uz naknadu, bez naknade ili uz povoljnije uslove poreznim obveznicima i njihovim zastupnicima, kao i drugim primaocima, ako su ispunjeni ostali Zakonom propisani uslovi.
Shodno navedenom, novčana sredstva koja se Sportskom centru doznačavaju iz budžeta lokalne općine, kao bespovratna sredstva (donacije) za poticaj i razvoj sporta, nisu predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost.

 

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply