Primjeri troškova službenog putovanja

0

Pitanje: Šta podrazumijeva dnevnica za putne troškove? Ako smo u Hrvatskoj dnevnica iznosi 100,00 KM. Interesuje nas da li je to novac koji se u cjelosti pravda troškovima, ili je to kao “plata” onome ko je na službenom putu, a plus na to donosi račune o dodatnim troškovima kao što su gorivo za vozilo, boravišne takse i dr.?

Odgovor: Dnevnica za službeno putovanje i troškovi službenog puta su dvije različite kategorije.  Dnevnica obuhvata samo ishranu na službenom putu.  Svi ostali troškovi koji nastanu na službenom putu (gorivo, putarine, vinjete, parking, noćenje i sl.) predstavljaju troškove putovanja i isplaćuju se/plaćaju se neovisno od dnevnice. Dnevnica na službenom putu nije “plata”, to je naknada za odlazak na službeni put za ishranu.
Radnik kad je na službenom putu ima pravo na:
– dnevnicu (punu, umanjenu ili uvećanu) što zavisi od službenog puta i drugih stvari koje su osigurane radniku na službenom putu,
– troškove službenog puta,
– platu za te dane provedene na službenom putu,
– ali nema pravo na topli obrok jer se dnevnica i topli obrok međusobno isključuju.

Pitanje: Poslani smo na službeni put u EU vlastitim autom. Dobili smo dnevnice kako je propisano. U firmi ne priznaju troškove cestarina, mostarina i tunela kao i parkinga koji smo morali platiti. Bilo je nemoguće ostaviti automobil na cesti bez plaćanja parkinga što ukupno iznosi 134 KM. U firmi kažu da ove dodatne troškove neće da isplate jer nije u skladu sa propisima. Da li je to tačno?

Odgovor: Ne postoji zakonsko ograničenje da se izvrši isplata po osnovu plaćene cestarine, putarine, mostarine, naknade za korištenje tunela, parkinga i sl. troškova. Oni su podjednako troškovi putovanja kao i gorivo, dnevnice i sl. te ih radnik ima pravo potraživati na osnovu sačuvanih računa.  Međutim, društvo isplatu ovih troškova definiše ili pravilnikom o radu ili posebnom odlukom o troškovima službenih putovanja te u skladu s tim pravilnikom ili odlukom vrše i isplatu tih troškova.

Pitanje: Da li postoji maksimalan period koliko može trajati službeni put u inostranstvo?

Odgovor: Nema ograničenja, ali se treba voditi računa da se zaista radi o službenom putu, a ne o odlasku u inostranstvo radi obavljanja djelatnosti firme.  Razlog je što su tom slučaju se imaju određene poreske konsekvence. Na nalogu za službeni put se uvijek piše razlog odlaska i okvirno trajanje službenog puta.

Pitanje: Da li se mogu refundirati troškovi prevoza nastali na službenom putu?
Odgovor: Troškovi prevoza na službenom putu mogu se neoporezivo nadoknaditi u visini stvarno nastalih izdataka tj. u visini stvarno plaćenih karata za prevoz uz obavezno predočavanje vjerodostojnog dokaza od poduzetnika koji je pružio uslugu prevoza.

Pitanje: Da li se priznaju troškovi RENT-a- CAR-a na službenom putu?

Odgovor: Troškovi prevoza na službenom putu se mogu neoporezivo nadoknaditi uz obavezno predočavanje računa RENT-a- CAR kompanije.

Pitanje: Da li može kompanija za svog radnika platiti troškovne smještaja direktno hotelu, motelu, hostelu?

Odgovor: Jedan od načina plaćanja troškova jeste da ih poslodavac tj. kompanija koja šalje radnika na službeni put direktno plati troškove smještaja za radnika. U ovom slučaju poslodavac može avansnom uplatom izmiriti obavezu plaćanja smještaja za svog radnika, dok će račun za isporučenu uslugu „hotel“ ili pružalac usluga ispostaviti poslodavcu i dostaviti ga ili putem pošte ili će istu predati radniku na odlasku iz smještajnog objekta. Pod pretpostavkom da je kompanija koja pruža uslugu smještaja u sistemu PDV-a, te da je dostavila račun u skladu sa Zakonom o PDV-u, na osnovu kojeg se PDV može i odbiti. Poslodavac će primljeni ulazni račun evidentirati u knjigu ulaznih računa i odbiti PDV za isporučenu uslugu.

Pitanje: Radnik je upućen na službeni put u Njemačku, ali je imao let iz Zagreba. Svojim vozilom je išao od Sarajeva do Zagreba i dalje iz Zagreba avionom. Interesuje me dijele li se ovdje dnevnice proporcionalno ili se samo obračuna od vremena polaska do povratka dnevnica Njemačke?

Odgovor: Radnik ima pravo na nadoknadu troškova korištenja privatnog vozila u službene svrhe za relaciju Sarajevo-Zagreb-Sarajevo, a zbir dnevnica za svaku državu utvrđuje se proporcijalno učešću trajanja službenog puta u toj državi sa ukupnim trajanjem službenog putovanja.

Pitanje: Dva radnika su upućena na poslovni put u inostranstvo u jednom privatnom automobilu. Kako da napravimo putne naloge? Da li da na jedan nalog prikažemo dva lica i dvije dnevnice, ili da napišemo dva putna naloga kojima ćemo dodati ostale troškove?

Odgovor: Potrebno je da napravite dva naloga za dva radnika. Jednim putnim nalogom za jednog radnika (vlasnika automobila) obračunajte troškove auta za skladu sa Uredbom o putnim troškovima te sve troškove puta možete dodati na isti nalog. Za drugog radnika – drugim putnim nalogom obračunajte pripadajuće dnevnice uz napomenu da je saputnik radniku iz putnog naloga jedan.

Primjer obračuna putnog naloga

Radnik M.M. zaposlen u kompaniji AR d.o.o. iz Mostara upućen je na službeni put u Banja Luku i nakon povratka sa službenog puta podnio je obračun sljedećih troškova:
Na put je krenuo 5.7.2016.godine iz sjedišta firme u 13 sati a vratio se 8.7.2016.godine u 21 sati i 30 minuta.
Radnik je imao troškove smještaja koje je platio svojom ličnom kreditnom karticom u iznosu od 350,00 KM sa PDV-om te je u putnom nalogu priložio račun od hotela.
Radniku je isplaćena akontacija na ime troškova službenog puta u iznosu od 500,00 KM.
Obračun troškova službenog putovanja izgledao bi:

Radnik je na službenom putu proveo ukupno 80 sati i 30 minuta a obračun dnevnica izgledao bi:

Od 5.7. u 13sati do 6.7. do 13sati – 24 sata = 1 dnevnica
Od 6.7. u 13sati do 7.7. do 13sati – 24 sata = 1 dnevnica
Od 7.7. u 13sati do 8.7. do 13sati – 24 sata = 1 dnevnica
Od 8.7. u 13sati do 8.7. do 21sati i 30minuta – 8sati i 30minuta = 1/2 dnevnica
To znači da radnik ima pravo na 3 pune i ½ dnevnice ili (25,00*3 + ½*25) = 75,00 + 12,50 = 87,50KM.

Prilagođeno prema: REC, Mirna Pajević, 2016.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply