PREPRODAVAČI KORIŠTENIH MOTORNIH VOZILA

0

Preprodavači korištene robe, a to znači i rabljenih motornih vozila, na koja nije odbijen ulazni porez obračunavaju i plaćaju PDV na promet tih dobara čija je osnovica razlika između prodajne i nabavne cijene uz odbitak PDV-a koji je sadržan u toj razlici.

Ova osnovica primjenjuje se samo ukoliko prodaju rabljenog motornog vozila vrši preprodavac, a ne vlasnik vozila (bezobzira da li preprodavač vrši prodaju vozila u svoje ime ili u  ime druge osobe prema ugovoru).

Preprodavači koji obračunavaju PDV na ovaj način ne mogu na ispostavljenim fakturama iskazati PDV ili navesti bilo koji podatak na osnovu kojeg se može PDV obračunati.

Ako je nabavna cijena veća od prodajne cijene, oporezivi iznos je nula.

Preprodavači mogu obračunavati i naplatiti PDV prema posebnim uvjetima, ako su rabljenu robu, s
namjerom da iste preprodaju, kupili ili dobili:

– od osoba koje nisu PDV obveznici (građani),
–  od obveznika koji nisu imali pravo na odbitak ulaznog poreza prilikom nabave tih dobara, odnosno, koji su oslobođeni plaćanja PDV-a bez prava na odbitak ulaznog poreza na nabave (subjekti iz čl. 24. i 25. Zakona),
– od osoba koje nisu PDV obveznici, kad se radi o korištenoj poslovnoj imovini te osobe (mali poduzetnici).

Ukoliko preprodavači istovremeno obračunavaju, naplaćuju i plaćaju PDV prema općim uvjetima, obvezni su u svom knjigovodstvu odvojeno voditi evidencije za nabave na koje obračunavaju i naplaćuju PDV prema posebnim uvjetima i u istim su dužni osigurati podatke o:

◦ prodavatelju za svaki predmet,
◦ svakom predmetu nabave,
◦ iznosu nabavne cijene za svaki predmet,
◦ iznosu prodajne cijene za svaki predmet prometa,
◦ iznosu razlike između nabavne i prodajne cijene dobara i
◦ iznosu PDV-a koji je sadržan u razlici.

 

www.privrednastampa.ba

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply