POSEBNA SHEMA U GRAĐEVINARSTVU

0

Da li ste se pitali .. šta je to posebna shema u građevinarstvu?

U građevinarstvu imamo sljedeća lica:
INVESTITOR – pravna ili fizička osoba u ime koje se gradnja vrši
– IZVOĐAČ RADOVA – osoba koja gradi ili izvodi radove za investitora
– KOOPERANT – osoba koju angažuje izvođač radova za pojedine radove koje ne može završiti samostalno

Posebna shema obuhvata:

– usluge rušenja,
– usluge na zgradama,
– usluge na svim objektima, izgrađenim od građevinskog materijala, koji su izgrađeni na zemlji ili u zemlji ili alternativne usluge koje se obavljaju na objektima pomoću građevinske opreme (tj. na tunelima, mostovima, ulicama),
– instalacija prozora i vrata, instalacija (pokrivanje) podova, liftova, pokretnih traka i sistema za grijanje,
– instalacija elemenata koji se ugrađuju na zgrade ili druge objekte (restorane, radnje, prozorska okna),
– instalacija svijetlećih sistema,
– čišćenje kojim se mijenja površina (npr. pjeskarenje)

te čija ukupna vrijednost (ne pojedinačna koju pruža kooperant) prelazi iznos od 25.000 KM.

Učesnici posebne sheme su kooperant i izvođač radova, koji su solidarno i pojedinačno odgovorni za plaćanje PDV, sve dok se ne primi dokaz da je fakturisani iznos PDV plaćen Upravi za indirektno oporezivanje (UIO).

Prvi kooperant glavnog izvođača radova u projektu obračunava PDV na izvršeni promet dobara i usluga te ispostavlja fakturu glavnom izvođaču.

Glavni izvođač vrši plaćanje PDV po posebnoj shemi UIO s pozivom na PDV broj kooperanta, priprema Izvještaj o Posebnoj shemi koji zajedno s uplatnicom, kao dokazom izmirenog PDV, dostavlja i UIO i kooperantu.

Na osnovu zaprimljenog Izvještaja od glavnog izvođača kooperant stiče pravo odbitka ulaznog PDV u PDV prijavi onog mjeseca za koji je PDV plaćen, pod uslovom da je uplaćen do isteka roka za predaju PDV prijava.

Glavni izvođač ima pravo odbitka ulaznog PDV u istom roku kao i njegov kooperant

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply