Ostvarivanja prava na odbitak ulaznog PDV-a (2.dio)

0

Pravo na odbitak ulaznog poreza obveznik može ostvariti samo ako posjeduje:

 • poreznu fakturu izdanu od drugog obveznika na kojoj je iskazan PDV
 • dokument koji se odnosi na uvoz dobara, a kojima se potvrđuje da je primalac ili uvoznik prilikom uvoza platio PDV
 • ako ne raspolaže osnovinim sredstvima u skladu sa članom 36. koji kaže: ” Obveznik koji je ostvario pravo na odbitak ulaznog poreza pri nabavci opreme i objekata za vršenje svoje poslovne djelatnosti, dužan je da izvrši ispravku odbitka ulaznog poreza ako prestane da ispunjava uvjete za ostvarenje ovog prava i to u orku od pet godina od kada je počela upotreba opreme, a u slučaju nepokretne imovine deset godina od momenta početka upotrebe objekta.

Osobe koje nisu obveznici PDV-a nemaju pravo na odbitak ulaznog poreza. Isto se odnosi i na osobe koje obavljaju isporuke oslobođene plaćanja PDV-a (javne, poštanske, medicinske, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, obrazovanje i sl.)

Član 32. stav 5. Zakona navodi da porezni obveznik ima pravo na odbitak ulaznog poreza na promet dobara i usluga koja su oslobođena plaćanja PDV-a:

 • izvoz dobara iz BiH od strane ili u ime prodavca
 • pružanje usluga koje su direktno povezane sa izvozom ili uvozom dobara (član 11. stav 3) a to znači: dobra koja su odmah po unošenju u BiH dano odobrenje za privremeni smještaj ili carinsko odobreno postupanje ili upotreba dobara (stavljanje robe u carisnki postupak, ulazak u slobodnu zonu, ponovni izvoz, uništenje robe i sl.)
 • dobra koja kupac ili druga osoba u ime kupca koja nema sjedište u BiH izveze iz BiH osim dobara namijenjenih za opremanje privatnih prijevoznih sredstava za lične potrebe
 • usluge izvršene na dobrima koja su uvezena u BiH i izvezene od osoba koje su izvršile te usluge osobi koja nema stalno sjedište a ni stalno ili uobičajeno mjesto boravka u BiH
 • usluge isporuke dobara ovlaštenim organizacijama koja ta dobra izvoze u okviru registrovanih humanitarnih ili dobrotvornih aktivnosti
 • pružanje usluga koje vrše predstavnici i drugi posrednici u ime i za račun drugog, pod  uvjetom da te usluge čine dio dio usluga koje su naveden u članku 27. Zakona ili usluge koje se vrše van BiH
 • izvoz zlata centralnim bankama
 • uvoz zlata i drugih dragocjenih metala, novčanica i kovanica koje uvozi Centralna banka BiH
 • snadbijevanje plovnih objekata gorivom i drugim dobrima koji se koriste za plovidbu na otvorenom moru
 • snadbijevanje, popravak, održavanje, iznajmljivanje plovnih objekata gorivom i drugim dobrima koji se koriste za plovidbu na otvorenom moru
 • kupovina, popravka i davanje u zakup aviona koje avio prijevoznici koriste za letove na međunarodnim linijama uz naknadu i snadbijevanje gorivom i drugim dobrima istih.

  Obveznik može odbiti ulazni PDV od izlaznog PDV-a u mjesecu u kojem je PDV obračunat. Ulazni porez se odbija na temelju primljenih faktura sa iskazanim PDV-om u tom poreznom periodu. Odbitak ulaznog poreza se odobrava bez obzira na to da li je faktura plaćena.

  Izvor: ZIPS, Odbitak ulaznog poreza, Jozo Piljić

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply