OSNOVE TRGOVAČKE DJELATNOSTI

0

U narednim danima ćemo da se bavimo temom trgovina. Upoznati ćemo se sa osnovnim oblicima trgovine, načinu registracije, zatvaranja trgovačke radnje, oblicima organizvaonja, trgovačkim knjigama, knjiženjem veleprodaje/maloprodaje, kaznenim odredbama i svemu što je interesantno za trgovačku djelatnost.

POJAM TRGOVINE: kupovina i prodaja dobara u nepromijenjenom stanju (roba) kao i pružanje trgovačkih usluga.

Mogu je obavljati:
– Fizička lica (Samostalne trgovačke radnje)
– Pravna lica (d.o.o.)
Samo pravna lica mogu da imaju više poslovnih jedinica – prodavnica.

Ako se bavite trgovinom treba da budete upoznati sa sljedećim propisima:
– Zakon o unutrašnjoj trgovini
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige
– Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga
– Zakon o zaštiti potrošača u BiH
– Zakon o kontroli cijena

Za neke robe postoje posebna ograničenja kod prometa Npr:
– Brašno, ulje, šećer, mlijeko, lijekovi – ograničena marža
– Nafta i naftni derivati – prijava nadležnim organima
– Alkohol – ograničenje korištenja za maloljetnike

Trgovina može biti:
– Na veliko ( prodaja robe profesionalnim korisnicima koji su registrovani za obavljanje neke djelatnosti)
– Na malo (prodaja robe krajnjim potrošačima).
Trgovinom na veliko mogu da se bave ISKLJUČIVO pravna lica, dok trgovinom na malo mogu da se bave i pravna i fizička lica.

PRAKTIČNE NATUKNICE:
– U trgovini na veliko je zabranjeno naplata gotovinom.
– Iz trgovine na veliko ne može se vršiti prodaja fizičkim licima
– Prodaja profesionalnim kupcima se vrše iz trgovine na veliko, dok iz trgovine na malo MOŽE pod uslovom da se ne izdaje A4 faktura niti se na fiskalnom računu navode podaci o kupcu
– Veleprodaja i maloprodaja se mogu obavljati u istom prostoru ako je pravni subjekat registrovan za obje djelatnosti.

TRGOVAČKE USLUGE
– Posredovanje, zastupanje, komisione usluge, franšizing, skladištenje, otpremanje i dopremanje robe, tržnica na veliko, na malo, stočne pijace, priređivanje sajmova i slično.
– Trgovačkim uslugama se PODSTIČE trgovina.
– Samostalna trgovačka radnja može obavljati samo usluge POSREDOVANJA I KOMISIONE USLUGE.

U narednom članku ćemo pisati nešto više o načinu otvaranja trgovačke radnje.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Comments are closed.