MANJAK – porezni tretman

0

Prema članu 11. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/05 do 35/08), pored slučajeva upotrebe dobara u vanposlovne svrhe navedenih u članu . stav 1. Zakona, upotrebom dobara u vanposlovne svrhe (koji podliježe oporezivanju PDVom) smatra se i manjak dobara. Prema stavu 2 istog člana, manjak dobara za koji se ne tereti odgovorno lice smatra se vlastitom potrošnjom u vanposlovne svrhe poreskog obveznika i podliježe oporezivanju.

Pitanje je kada PDV obračunati na nabavnu vrijednost dobra ili usluge, a kada na prodajnu vrijednost?

Naime, prema članu 20. stav 8. Zakona o PDV, ako je naknada za promet dobara i usluga manja (tj. niža) od tržišne vrijednosti ili ako je promet izvršen bez naknade, osnovica za PDV je tržišna vrijednost dotičnog dobra, odnosno usluge u momentu prometa, bez PDV-a.

Razrađujući ovu odredbu, izmijenjeni član 22. stav 3. Pravilnika je propisao da se ovaj (tržišni) princip odnosi (samo) na takve promete dobara ili usluga kod kojih postoje porodične ili druge bliske veze, odnosi upravljanja, vlasništva, članstva, finansijskih ili pravnih povezanih odnosa itd, te ukoliko je takva veza ili odnos, a ne neki dokazivi komercijalni (tržišni) razlozi, dovela do toga da se dotična dobra daju, odnosno usluge pruže bez naknade ili uz naknadu koja je niža od tržišne.  A prema posljednjoj rečenici ove odredbe, “pravni odnosi (tj. odnosi “povezanosti”) iz ovog stava obuhvataju (i) odnos između poslodavca i zaposlenog ili porodice zaposlenog, ili drugih blisko povezanih lica”.

U  slučaju manjka robe (svejedno da li u veleprodaji ili u maloprodaji) za koji se NE tereti odgovorno
lice, tj. u slučaju manjka robe koji pada na teret pravnog lica, osnovicu za obračun PDV-a uvijek čini nabavna vrijednost te robe koja je utvrđena kao manjak.

 

PRIMJERI KNJIŽENJA

Utvrđen je manjak robe na skladištu veleprodaje, koje se vodi po prodajnoj cijeni bez PDV-a. Utvrđeni manjak iznosi 1.100 KM, od čega nabavna vrijednost iznosi 1.000 KM a ukalkulisana razlika u cijeni 100 KM.

Prema odluci uprave, utvrđeni manjak tereti:
a) pravno lice,
b) odgovorno lice.

a) na teret pravnog lica:

Osnovica za PDV = nabavna vrijednost = 1.000 KM
Obaveza za PDV = 1.000 x 17% = 170 KM

Manjkovi (nabavna vrij. + PDV) 1.170 D
Ukalkulisana razlika u cijeni 100 D
Roba u skladištu 1.100 P
Obaveza za PDV (vanposl. potrošnja) 170 P

– Za knjiženje manjka po Odluci br. … i internoj fakturi

Napomena: U ovom slučaju se izdaje interna PDV faktura.

b) na teret odgovornog lica:
Osnovica za PDV = prodajna vrijednost = 1.100 KM
Obaveza za PDV = 1.100 x 17% = 187 KM

Potraživanja od zaposlenih 1.287 D

Vrijednost prodate robe 1.100 P
Obaveza za PDV (neobveznici PDV-a) 187 P
– Za manjak fakturisan odgovornom licu, po Odluci br. …

Napomena: U ovom slučaju se odgovornom – zaposleniku izdaje “prava” PDV faktura,
sa svim propisanim elementima porezne fakture.

 

Izvor: Revicon; PS 01-2o10

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Comments are closed.