Koraci za osnivanje obrta

0

Dokumentacija-prikupljeni dokumenti se prilazu nadležnoj opštinskoj službi(služba za privredu, služba za ekonomske odnose itd

U FBiH osnivanje, poslovanje i zatvaranje obrta je regulisano Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.
Potrebni uslovi (i dokumenti) koje treba da prikupi vlasnik (osnivač) za osnivanje obrta su:
– državljanstvo BiH – dokaz: Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte,
–  poslovna sposobnost – dokaz: Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,
–  udovoljavanje opštim i posebnim zdravstvenim uslovima – dokaz: Ljekarsko uvjerenje,
–  da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje – Uvjerenje sa nadležnog suda (općinskog i suda za prekršaje),
–  da nema neizmirenih finansijskih, poreznih i drugih obveza – Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama (nadležna opštinska ispostava Porezne uprave),

Rješenje o obavljanju određene djelatnosti

Nakon što se podnesu navedeni dokumenti, potrebno je sačekati maksimalno 7 – 10 dana do dobijanja rješenja. S obzirom da se radi o nadležnostima opština, u velikoj mjeri brzina zavisi od organizacije nadležne službe koja donosi rješenje.

Izrada pečata

Nakon što se dobije Rješenje o početku obavljanja djelatnosti, prvo što je potrebno uraditi jeste napraviti pečat. Bitno je naglasiti da na pečatu moraju biti podaci istovjetni na Rješenju. Cijena izrade pečata se kreće 30 – 50 KM, što zavisi od vrste pečata. Izrada pečata traje otprilike jedan dan.

Registracija u Poreznoj upravi i dobijanje ID broja i šifre djelatnosti

Kada imamo pečat, krećemo u akciju dobijanja ostalih dokumenata. Prvi na redu je ID (identifikacioni broj) i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti koji izdaje Porezna uprava.
Da bi se dobila ova dva dokumenta, potrebno je:
i. popuniti poseban obrazac,
ii. priložiti kopiju Rješenja,
iii. kopiju lične karte vlasnika obrta i
iv. sačekati otprilike jedan dan na njihovo izdavanje.

Otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci

Kada dobijemo ova dva dokumenta, idemo u poslovnu banku da otvorimo transakcijski račun. Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je popuniti Zahtjev, obrazac Specimen potpisa i priložiti banci potrebne dokumente. Primjera radi, spisak potrebnih dokumenata je:
 ovjerena kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti,
 ovjerena kopija ID broja i Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti,
 ovjerena kopija CIPS-a vlasnika obrta,
 ovjerena Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.
Postupak otvaranja transakijskog računa, ukoliko su predati svi potrebni dokumenti, traje otprilike jedan dan.

Prijava radnikai radnog odnosa vlasnika (dalje zavisi da li se radi o osnovnoj ili dopunskoj djelatnosti)
Postoji obaveza prijave u radni odnos vlasnika i radnika, osim ako se ne radi o dopunskoj djelatnosti pa vlasnik ne mora biti u radnom odnosu. Da bismo uradili i ovu obavezu, potrebno je popuniti obrazac JS 3100. Ova obaveza se završi za jedan dan.

Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

Nakon što je izvršena prijava zaposlenika, ili paralelno sa njom, potrebno je podnijeti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju. Porezna uprava je na svojoj web stranici objavila spisak aktivnosti obveznika fiskalizacije da bi istima olakšala snalaženje u moru propisa.

Za razliku od dosadašnjih „aktivnosti“, fiskalizacija najviše košta, i to u prosjeku 700 KM (uređaj + priključak).
Postupak fiskalizacije može potrajati, čak i po nekoliko mjeseci. Međutim, to ne znači da obrtnik ne može obavljati djelatnost bez fiskalnog uređaja.

Registracija u sistem PDV-a (uslovno)

Obrtnik se, po registraciji, odlučuje za prijavu u sistemu PDV-a ili ne. Ukoliko obtnik predviđa godišnji promet veći od 50.000 KM – MORA se prijaviti u sistem PDV-a, ali ukoliko planira godišnji promet manji od 50.000 KM – NE MORA se prijaviti u sistem PDV-a, ali MOŽE DOBROVOLJNO izvršiti prijavu u sistem PDV-a.
Taksa za prijavu u sistem PDV-a iznosi 15 KM+ troškovi kopiranja i ovjere dokumenata koji se prilažu uz obrazac Prijave.
Troškovi osnivanja obrta po pojedinim gradovima
o Zenica 885,00 KM
o Travnik 885,00 KM
o Mostar 935,00 KM
o Novi grad, Sarajevo 915 KM

Ukupni troškovi osnivanja obrta se, posmatrajući ove opštine, kreću od 885,00 do 935,00 KM, a postupak traje otprilike 15 dana (dobijanje rješenja 10 dana + izrada pečata 1 dan + registracija u Poreznoj upravi 1 dan + otvaranje transakcijskog računa 1 dan + prijava vlasnika i zaposlenika 1 dan). Podaci su okvirni jer su dobijeni na bazi iskustava pojedinih obrtnika i da mogu biti različiti u zavisnosti o kojoj se opštini radi.

Autor: Amra Sinanović Mujić

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply