ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

0

Postavlja se pitanje, zašto čuvati poslovne knjige? Osim zakonski propisa čuvanja poslovne dokumentacije, preduzeće samo na osnovu prethodnog poslovanja može izračunati buduću ekonomsku korist.

Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima pravnih lica. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva, uvažavajući načela urednosti, ažurnosti, dokumentovanosti i vjerodostojnosti. Lice koje u preduzeću vodi poslovne knjige, sastavlja finansijski izvještaj i koje je supotpisnik finansijski izvještaja mora ispunjavati određene uslove, kao npr. školska sprema, radno iskustvo, itd. Međutim, vođenje poslovnih knjiga pravno lice može povjeriti računovodstvenom servisu na osnovu ugovora uz naknadu.

Sva pravna lica obuhvaćena Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH obavezna su čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente. Rokovi čuvanja dokumentacije propisani su: računovodstvenim, poreskim, carinskim, deviznim, radno-pravnim i drugim propisima.

Knjigovodstvene isprave se čuvaju u izvornom materijalnom obliku ili u obliku ekonomskog zapisa, a to predstavlja dokaznu osnovu. Naravno, ako se knjige vode na računaru uporedo sa memorisanim podacima, mora se osigurati i memorisanje softvera kako bi podaci u svakom trenutku bili dostupni za kontrolu. U sadašnje vrijeme preduzeća računovodstvene isprave čuvaju na elektronskim medijima, stim da se podacima može:

 • lahko pristupiti,
 • da su sačuvani u obliku u kojem su napravljeni,
 • da su čitljivi,
 • da obezbjeđuju zaštitu od izmjena ili brisanja podataka.

Poslovne knjige i druge evidencije se moraju čuvati u poslovnim prostorijama tj. na mjestu gdje su dostupne poreznim tijelima.

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije su:

 1. Isprave koje se čuvaju trajno:
 • platne liste ili analitičke evidencije o plaćama,
 • isprave u vezi sa plačanjem doprinosa,
 • kupoprodajni ugovori po kojem je izvršeno sticanje nekretnine,
 • godišnji računovodstveni obračuni,
 • finansijski izvještaji,
 • konsolidirani finansijski izvještaji,
 • izvještaji o reviziji i
 • svi interni akti koji su uticali na finansijsko poslovanje.
 1. Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje jedanaest
 2. Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u pomočne knjige čuvaju se najmanje sedam
 3. Periodični obračuni, isprave platnoga prometa putem ovlaštenih finansijski institucija čuvaju se najmanje pet
 4. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku jedanaest godina nakon isteka poslovne godine.
 5. Pomočni obračuni, prodajni i kontrolni blokovi i sl. čuvaju se dvije
 6. Revizorska društva čuvaju šest godina dokumentaciju na osnovu koje je obavljena revizija.

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprave uneseni.

Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju, a zatim se na osnovu evidencija iz poslovnih knjiga utvrđuje stanje imovine, obaveza, kapitala i finansijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi.

.

 

 

 

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Comments are closed.