Boravišna taksa u sistemu PDV-a (Q&A)

0

PITANJE: Hotel prilikom ispostavljanja računa za usluge noćenja iskazuje boravišnu taksu na koju ne obračunava PDV e, u skladu sa članom 20. stav 10. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Da li je hotel u obavezi da iznos boravišne takse, koju naplaćuje u ime i za račun drugog, te koju knjiži kao trošak, unese u polje 11 PDV prijave?

ODGOVOR: Članom 20. stav 10. tačka 2. Zakona propisano je da se u osnovicu za porez na dodatu vrijednost ne uključuju iznosi koje obveznik primi od kupca kao naknadu troškova plaćenih u ime i za račun drugog, koji su u njegovim knjigama knjiženi kao troškovi. Uputstvom za popunjavanje PDV prijave, koje je sastavni dio Pravilnika, propisano je da se u polje 11 unosi podatak o vrijednostima izvršenih oporezivih isporuka u datom poreskom periodu. Shodno navedenom, s obzirom na to da boravišna taksa, koju naplaćuje hotel u ime i za račun drugog, a koju u svojim knjigama knjiži kao troškove, ne predstavlja naknadu za oporezivi promet koji vrši hotel, odnosno ova taksa ne ulazi u osnovicu za obračun poreza na dodatu vrijednost. Stoga hotel nije u obavezi da vrijednost boravišne takse unese u polje 11 PDV prijave.

IZVOR: ZIPS, 2014.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply