TRGOVINA PUTEM INTERNETA

0

Prepoznajte veliko dok je još malo“ Sun Tzu

 

Internet trgovina (E-commerce, elektronska trgovina, online shopping) je u današnje vrijeme sve zastupljeniji oblik trgovine. Za razliku od klasične prodavnice koja zahtjeva veliko ulaganje u infrastrukturu, zaposlene, opremu i slično, organizacija Internet trgovine je puno jeftinija. Obično se pokreće uz klasičnu trgovinu, ali i potpuno samostalno.

U BiH potencijali Internet trgovine nisu još uvijek u potpunosti prepoznati a naš cilj jeste da približimo ovu temu našim čitaocima koji razmišljaju o ovoj vrsti djelatnosti.

Iako ovaj oblik ima svojih nedostataka,  u nastavku teksta ćemo se osvrnuti na njegove prednosti.

 1. Internet je tržište bez granica i omogućava globalno poslovanje širem svijeta. Do sad smo bili ograničeni na mali segment tržišta koji se odnosi na jedno mjesto, a sada svoje proizvode i usluge možemo da nudimo širom svijeta.
 2. Niži troškovi poslovanja – pokretanje Internet stranice zahtijeva daleko manje troškove od otvaranja klasične trgovine, a otvara se mogućnost reinvestiranja novonastale dobiti u marketing.
 3. Internet trgovina radi 24 sata dnevno, 7 sati sedmično, 365 dana u godini. To omogućava stvaranje većeg prometa u odnosu na klasične trgovine koje su ograničene radnim vremenom.
 4. Omogućen je potpuni komfor – Vaš kupac iz udobnosti svoga doma pristupa prodavnici, vrši plaćanje i dostavu proizvoda.
 5. Česta dilema jeste koliko je zaista sigurno kupovati nešto putem interneta? Sigurnost kupovine na Internetu je izjednačena sa trgovinom putem kartica i POS terminala. Na internetu čak imate i posredničke servise koji povećavaju sigurnost kupovine.
 6. Informacije o aktuelnim cijenama i popustima su uvijek dostupne. Na ovaj način štedite vrijeme koje bi proveli obilazeći klasične trgovine i štedite novac lakšim poređenjem cijena pojedinih trgovina. Ovo je prednost i za kupca i za prodavca.
 7. Mogućnost da nabavite proizvode koji se trenutno ne nudi na domaćem tržištu.
 8. Iskustva drugih potrošača Vam kao kupcu pomažu da ocijenite kvalitet Internet trgovine i samog trgovca. Kada ste u svojstvu prodavca truditi ćete se da kvalitet usluga dovedete na najviši mogući nivo.
 9. Broj Internet korisnika i broj potrošača koji kupuju proizvode i usluge putem interneta je sve veći.

 

ZAKONODAVNI OKVIR

U BiH Internet trgovina je regulisana Zakonom o unutrašnoj trgovini  („Sl. novine FBiH“, broj 40/10). Trgovinom se mogu baviti fizička lica (samostalni poduzetnici) registrovani u Općini i pravna lica (firme) registrovane kod nadležnog suda. Osnovna razlika jeste da se fizička lica mogu baviti ISKLJUČIVO trgovinom na malo dok se pravna lica mogu baviti trgovinom na malo i veliko.

Obavljanje trgovine putem interneta je Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 svrstano u područje G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, grana 47.9 Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica i razred 47.91 – Trgovina na malo preko pošte ili interneta.

Ukoliko pravno ili fizičko lice obavlja e-trgovinu na vlastitoj web stranici, i pri tome se bavi informacijskim uslužnim djelatnostima, takva djelatnost je razvrstana u granu 63.1 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima; internetski portali, razred 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima i 63.12 Internetski portali.

 

Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu  (“Službeni glasnik BiH”, broj 88/07) navodi da je prodavac dužan na svojoj Internet trgovini (web stranici) staviti kupcima na raspolaganje informacije:

 • Ime ili naziv firme;
 • Mjesto i adresu svog sjedišta;
 • Podatke, na osnovu kojih korisnik može sa njim brzo i neposredno stupiti u kontakt, uključujući i elektronsku poštansku adresu;
 • Ako je registrovan u sudskom, trgovačkom ili javnom registru, svoj registarski broj kao i instituciju kod koje je registrovan;
 • Identifikacioni broj koji se odnosi na porez na dodatu vrijednost.

Obavezne su i sljedeće informacije:

 • Profesionalnu ili sličnu instituciju kod koje je davalac usluga registrovan;
 • Profesionalni naziv zemlje koja ga je odobrila;
 • Uputu o profesionalnim pravilima u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti.

Zakon o zaštiti potrošača BIH (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/06) definiše da prodajna cijena proizvoda i usluga je konačna cijena u koju su uključeni svi porezi, doprinosi i takse i jednaka je prodajnoj cijeni iz knjige popisa.  Stoga, Internet trgovina mora davati nedvosmislene informacije kako bi prosječan korisnik mogao biti u potpunosti zaštićen bilo kojeg vida prevare. Internet prezentacija treba sadržavati istaknut pravilnik o formiranju cijena, uslove prodaje i ostale bitne informacije za korisnike.

 

REGISTRACIJA DJELATNOSTI

Prodaja na daljinu je poseban oblik trgovine koja podrazumijeva prodaju putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, interneta i sl.). Kupoprodajni ugovor se sklapa putem interneta, a plaćanje se može vršiti gotovinom, karticom ili putem web servisa za plaćanje.

Trgovac je pravna ili fizička osoba registrovana za obavljanje kupovine/prodaje robe i/ili vršenje trgovačkih usluga.  Trgovac koji je pravna osoba se registruje u nadležnom sudu prema sjedištu pravne osobe.  Trgovac koji je fizička osoba se registruje u Općini prema sjedištu obrta.

MINIMALNO – TEHNIČKI USLOVI

Obavljanje djelatnosti prodaje putem interneta – Internet trgovinu može da organizuje samo trgovac koji se registrovao za tu vrstu trgovine i koji mora da posjeduje odgovarajući poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova i odgovarajuća sredstva i opremu, zavisno od oblika daljinske trgovine koju obavlja.

Za obavljanje ovog oblika trgovine trgovac je dužan da osigura odgovarajuće skladište robe koju prodaje i robom rukuje na način kojim se osigurava očuvanje njenog kvaliteta.

Ako trgovac ima Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za klasičnu trgovinu, tada može obavljati i internetsku trgovinu bez da je u obavezi tražiti novo rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta.

Postavlja se pitanje da li Internet trgovina mora imati skladište? U praksi postoje dvije situacije:

 1. Internet trgovina ne treba imati fizičko skladište ako se privredni subjekt namjerava baviti samo pružanjem usluga posredovanja u trgovini. Znači, ako se proizvodi dostavljaju direktno od proizvođača kupcu, nema potrebe za posjedovanjem vlastitog skladišta.
 2. Internet trgovina mora imati fizičko skladište ako se radi o obavljanju djelatnosti Internet trgovine na način da se trguje robom na veliko/malo.

 

KNJIGOVODSTVO WEB TRGOVINE

Kao i kod klasične trgovine, roba u maloprodajnoj prodavnici se iskazuje po maloprodajnim cijenama.  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Službene novine FBiH, broj 91/15) je propisao obavezu vođenja trgovačke knjige na malo, trgovačke knjige na veliko i trgovačke knjige usluga.

Ove knjige se mogu voditi u pisanoj ili elektronskoj formi, a kod Internet trgovine čuvaju se u sjedištu. Svaka prodavnica mora da vodi posebnu trgovačku knjigu. Ono što je bitno jeste da se roba ne može staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi.  Za zaduženje robe u prodavnicu potrebno je praviti maloprodajne kalkulacije (KCM), a za zaduženje veleprodajnog skladišta veleprodajne kalkulacije (KCV). Osnovna razlika jeste što se roba u maloprodajnom objektu zadužuje po maloprodajnoj cijeni sa PDV-om, a u skadištu po veleprodajnoj cijeni (bez PDV-a).

Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem (“Službenim novine FBiH”, broj 82/15) je indirektno propisala da veleprodaja može prodavati robu isključivo profesionalnim korisnicima, a maloprodaja krajnjim potrošačima.  To je po onemogućilo profesionalne korisnike da kupuju robu za potrebe trgovine u maloprodaji.  Ono što se nameće kao moguće rješenje za firme(prodavce) jeste da imaju registrovanu istovremeno i maloprodaju i veleprodaju. Na taj način su u mogućnosti izvršiti prijenos robe iz veleprodajnog skladišta u maloprodajni objekat i obratno, te vršiti promet robe u skladu sa Zakonom.

 

FISKALIZACIJA INTERNET TRGOVINE

U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH 81/09) obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično) ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima. To znači da su Internet trgovine obveznici fiskalizacije.

 

ZAKLJUČAK

Implementacija Internet trgovine ima svoje prednosti i nedostatke.  Broj Internet korisnika se svakim danom povećava pa možemo očekivati ekspanziju Interneta kao distributivnog kanala. Za kreiranje trgovine putem interneta nisu potrebna velika ulaganja u sredstva, opremu, marketing, posrednike. S druge strane, moguće je vrlo brzo se prilagođavati potrebama i zahtjevima kupaca. Niste ograničeni jednim prostorom i određenom skupinom kupaca. Tržište za vašu robu i usluge postaje neograničeno. Savjetujemo vam da na  vrijeme prepoznajete nove tržišne trendove i proaktivno djelujete.

Share.

About Author

Certificirani računovođa/ ovlašteni revizor. Vlasnik male računovodstvene agencije :)

Leave A Reply