0

ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Postavlja se pitanje, zašto čuvati poslovne knjige? Osim zakonski propisa čuvanja poslovne dokumentacije, preduzeće samo na osnovu prethodnog poslovanja može…

0

ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Postavlja se pitanje, zašto čuvati poslovne knjige? Osim zakonski propisa čuvanja poslovne dokumentacije, preduzeće samo na osnovu prethodnog poslovanja može…

0

Dugoročni finansijski plasmani

Na kontima grupe 06 – Dugoročni finansijski plasmani iskazuje se učešće u kapitalu povezanih pravnih lica, učešće u kapitalu drugih pravnih…

0

OTPIS POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 Prema članu 25. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09), pravno lice je…

0

Blagajnički maksimum

U članu 7. Uredbe je propisano da poslovni subjekti mogu u blagajni držati gotov novac do iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom…

0

OTPIS POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 Prema članu 25. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09), pravno lice je…

0

ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Postavlja se pitanje, zašto čuvati poslovne knjige? Osim zakonski propisa čuvanja poslovne dokumentacije, preduzeće samo na osnovu prethodnog poslovanja može…

0

ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Postavlja se pitanje, zašto čuvati poslovne knjige? Osim zakonski propisa čuvanja poslovne dokumentacije, preduzeće samo na osnovu prethodnog poslovanja može…

VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
0

UVOZ DOBARA U SISTEMU PDV-A

Predmet oporezivanja PDV-om je promet dobara i usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti, izvrši na teritoriju BiH,…

PRAVO
0

NAJVEĆE ZABLUDE O OBRTNICIMA

Da li znate… prepoznati tri nelogične stvari kod poslovanja poduzetnika – obrtnika? zabluda – „ Vlasnik sam obrtničke radnje“ Zakon…

PDV
0

Knjižna obavijest kod povrata robe (Q&A)

PITANJE: Poreski obveznik se, između ostalog, bavi prometom šivaćih mašina. Prilikom prometa mašine drugom poreskom obvezniku ispostavio je poresku fakturu…

0

MANJAK – porezni tretman

Prema članu 11. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/05 do 35/08), pored slučajeva…

0

Odbitak PDV za topli obrok (Q&A)

PITANJE: Privredno društvo vrši izvođenje građevinskih radova na terenu, pa je prinuđeno da zaposlenim radnicima obezbijedi ishranu. Ovo privredno društvo…

0

OSNOVE TRGOVAČKE DJELATNOSTI

U narednim danima ćemo da se bavimo temom trgovina. Upoznati ćemo se sa osnovnim oblicima trgovine, načinu registracije, zatvaranja trgovačke…

0

Koraci za osnivanje obrta

Dokumentacija-prikupljeni dokumenti se prilazu nadležnoj opštinskoj službi(služba za privredu, služba za ekonomske odnose itd U FBiH osnivanje, poslovanje i zatvaranje…

0

PRESTANAK RADA OBRTNIKA

Obrt može prestati sa radom: odjavom i po sili zakona. ODJAVA OBRTA Vrši se pisanim putem prije prestanka rada. Kada…

0

OSNOVE TRGOVAČKE DJELATNOSTI

U narednim danima ćemo da se bavimo temom trgovina. Upoznati ćemo se sa osnovnim oblicima trgovine, načinu registracije, zatvaranja trgovačke…

0

Šta znači biti trgovac pojedinac?

U „Službenim novinama FBiH“, broj 79/17 od 18.10.2017. godine, objavljene su izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH…